EIP

Genom Europeiska innovationspartnerskapet har vi tillsammans med SLU i en innovationsgrupp,  ansökt om att genomföra projektet: Koncept för odling av nya grödor: Färska bönor.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close