PILOTSTUDIE

Tillsammans med Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och Leader Linné Småland driver vi pilotstudien Bönodling i Uråsa.

 

106402_original_Kombinationslogga_landsbygdsfond__leader_och_LLS

Länk till Eukommissionens webbplats

 

Redovisning av pilotstudien Bönodling i Uråsa

Inför vår pilotstudie satte vi upp följande tre aktivitetspaket. Nedan redovisar vi vilka aktiviteter som gjort under respektive punkt;

– Projektering av pilotfabrik

Inledningsvis hade vi kontakt med växthuskonsult för konsultation kring ritning över pilotfabrik. Dock visade de sig vara upptagna under den tid som vi avsatt för vårt projekt. En kompromiss blev att växthuskonsulten gjorde en arbetsbeskrivning som vi sedan kunde skicka vidare till annan växthuskonsult, vilken tog fram ritningar för en pilotfabrik. Utifrån den här ritningen har projektgruppen inhandlat och byggt pilotfabriken.

– Provodling

När pilotfabriken var färdigställd startade vi fyra odlingscykler av bönor. Med dessa har vi bevisat att vi kan odla bönor inomhus och vilken fast investering som krävs. Dock kvarstår mycket arbete kring att nå optimal skörd och för att specificera rörliga kostnader (tex form av arbetskraft), eftersom vi inte har genomför aktivitetspaketet ”utveckling av plockningsrobot”.

– Utveckling av plockrobot för effektivare skörd

På grund av administrativa hinder har projektet för utveckling av plockningsrobot satts på paus. En diskussion kring finansiering av detta aktivitetspaket har inletts med SLU kring möjligheter till projektstöd genom EIP.

 

Bifogat finns ritning på pilotfabriken och noteringar från odlingstester

Ritning

Odlingstester

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close