VI ODLAR LOKALT OCH INNOVATIVT – HELA ÅRET

Vår och sommar är då de flesta odlar grönsaker. Sensommaren är tiden när bryt- och vaxbönor som växer i ditt trädgårdsland eller på åker skördas. Eftersom de är mycket frostkänsliga kan säsongen få ett abrupt slut.

Uråsa Bönodling kan erbjuda svenska färska bönor hela året genom ett innovativt odlingssätt. Bönorna är fria från bekämpningsmedel och odlas i en kontrollerad inomhusmiljö. Vi replikerar ett optimalt klimat för att kunna odla så effektivt som möjligt. Det gör att vi får en säkrare produktion, mindre miljöbelastning och högre kontroll på vår färdiga produkt. I ladan i Uråsa finns inga molniga dagar. Plantorna får precis det väder de vill ha för bästa produktkvalité, näringsinnehåll och smak.

HUR GÅR DET TILL?


Enligt resolution 68/231 som antogs av FN:s Generalförsamling år 2016 ville de rikta världens uppmärksamhet mot ”den roll baljväxter spelar som en del av en hållbar livsmedelsproduktion inriktad på livsmedelssäkerhet och näring”. Genom resolutionen utropade FN år 2016 som den ”Internationella baljväxtens år”.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close